Leppoisaa ja mukavaa Juhannusta 2022

Kiitos sinulle, joka tuit ja äänestit minua hyvinvointivaaleissa. Tällä kertaa se ei riittänyt valituksi tulemiseen.

Vaikka kyseessä oli Suomen historian suurin hallinnollinen muutos, sanomamme ei valitettavasti mennyt perille vaan suurin puolue - "Nukkuvien puolue " kasvoi entisestään, Vantaalla jopa 60 % äänestysoikeutetuista. Tämä on demokratiallemme häpeällistä. Koko valtakunnassa äänestysprosentti alle 50!

Toivotaan kuitenkin, että uudet aluevaltuustot toimivat siten, että palveluja kehitetään parempaan suuntaan, siten etteivät asukkaiden maksut ja verot nouse.

Onnittelut kaikille valituiksi tulleille!


Asuinkunnastasi riippumatta sinun on saatava sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä ja vaivattomasti.

Olen 60-vuotias Porvoossa jo reilut 20 vuotta asunut mies - kotoisin olen Helsingistä.

Minulla on neljä tytärtä ja kolme lastenlasta. Koulutukseltani olen yo, restonomi,eMBA-opintoja.

Arvojani ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, armollisuus ja suvaitsevaisuus, mutta ei sinisilmäisesti.

Työurani palvelualalla on kestänyt lähes 40 vuotta. Pääsääntöisesti olen työskennellyt yksityisten yritysten palveluksessa. Minulla on työkokemusta myös julkisen sektorin palveluksessa, Kotkassa kehitysyhtiön projektipäällikkönä, jolloin vastasin kahdesta maakunnallisista EU-matkailuhankkeesta sekä Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton palveluksessa matkailuprojektissa

Olen Porvoon valtuustossa varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen, kaupunkikehitys- ja sivistyslautakunnan varajäsen. 

Historiamme suurin hallinnollinen muutos - uudet hyvinvointialueet . Uhka vai mahdollisuus ?

Yli 15 vuotta valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus toteutuu vuonna 2023. Samalla tapahtuu suurin historiallinen muutos hallinnossamme. Kuntien itsemääräämisoikeus palvelujen määrän ja laadun toteuttamiseen muuttuu merkittävästi, kun tehtävät siirtyvät kunnan ulkopuolelle uusille hyvinvointialueille. Toisaalta eduskunta on lainsäädännöllään tähänkin saakka määritellyt ja lisännyt kuntien tehtäviä ja rahoittanut näitä toimia jakamalla valtionosuuksia ja yhteisöverojen tuottoja sekä tilapäisillä avustuksilla kuten koronatuilla, mutta nyt poistuu suurin osa kunnan velvoitteista ja samalla rahoituksesta - jopa reilut 60 %. Ei ole ihme, että epävarmuus ja pelko palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä kasvaa kuntalaisten keskuudessa. 


Asuinkunnastasi riippumatta sinun on saatava apua ja hoitoa alueesi sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottajilta.

Palvelut tulee järjestää siten, että ne toimivat sinun eli asiakkaan näkökulmasta laadukkaasti ilman viiveitä ja odottelua - oli kyse sitten lapsi- ja perhepalveluista, työikäisten tai ikäihmisten palveluista tai mielenterveys- tai vammaispalveluista. Palvelun tuottajan ja tilaajan näkökulmasta toiminta tulee olla kustannustehokasta.Meidän tulee panostaa  ennaltaehkäiseviin toimiin. Näin säästämme kalliissa erikoissasairaanhoidon kuluissa. Näin voimme turvata ja kehittää peruspalveluitamme entisestään ja asiakaslähtöisemmin.

Hoitoonpääsy nopeaa ja hoito ennaltaehkäisevää


Tärkeää on jatkossa reagoida asiakkaan ensi yhteydenottoihin, apuun, ajanvaraukseen ja tarpeeseen mahdollisimman nopeasti ja laadukkaasti - oli kyse sitten lapsi- ja perhepalveluista, työikäisten palveluista, iäkkäiden palvelusta, mielenterveys- tai vammaispalveluista.

Kun asiakkaan eli kuntalaisen apuun ja ongelmiin tarjotaan apuja ja ratkaisuja ajoissa ja ennakoiden, kertyy säästöjä, kun tarpeettomat käynnit ja testit vähenevät sekä tilanteet eivät pääse liikaa huonontumaan ja mikä lisäisi kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Erikoissairaanhoidon kulut ovat jo lähes 40 % kaikista terveyshuollon kuluista. Ennakoivalla toiminnalla säästetään varoja, jotka tulee sitten edelleen ohjata ennaltaehkäiseviin toimiin. Näin kuntalaisten elämisen laatu ja toimintakyky paranee. Terveyden edistäminen jää joka tapauksessa kunnalle muodossa jos toisessa.

Jokainen ihmishenki on tärkeä


Kun tuli on irti, on tapahtunut onnettomuus tai sairaskohtaus, apua on saatava heti. Päättäjien tulee varmistaa, että meillä on tarpeeksi kattava verkosto pelastusasemia ja vapaaehtoistoimintaa, niissä tarpeellinen määrä ammattitaitoista henkilöstöä ja kalustoa erilaisten tehtävien toteuttamiseen. Valtakunnan tasolla tämä tarkoittaa sitä, että uusien koulutuspaikkojen määrää on pelastusopistossa lisättävä hyvissä ajoin, jottei apu viivästy jatkossa siksi, ettei ole riittävästi henkilöstöresursseja. 

Kunnan asukkaan kulut ja verot ei saa kasvaa

Jos uusille hyvinvointialueille rakennetaan uusia organisaatiorakenteita, kunnissa tulee tehdä säästöjä vastaavien tehtävien osalta. Vain näin tekemällä pystytään takaamaan, ettei asukkaiden kokonaisveroaste tai muut sosiaali- ja terveyskulut nouse ja vältymme ylimääräisten hallintohimmelien ylimääräisiltä kustannuksilta. Muussa tapauksessa hallinto pahimmillaan kaksinkertaistuu - nämä kulut olisivat pois asiakaskohtaamisista, mikä huonontaisi huomattavasti palveluja.

Suomalaiset ensin

Perussuomalaiset haluavat, että julkisen talouden päättäjät keskittyvät meidän suomalaisten asioihin hoitamiseen ja parantamiseen. Lopetetaan ja pidättäydytään meille suomalaisille hyödyttömistä hankkeista. Tällä tavoin kuntien lisäksi myös Suomen valtion velkaantuminen saadaan loppumaan ja rahaa, elämisen tasoa ja laatua riittää jatkossa myös tuleville sukupolville kotimaassamme. Meidän tulee ensisijaisesti toimia suomalaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta.