Vaaliteemat

Hyvinvointisi on tärkeää

Sosiaali-terveyspalvelut on saatava läheltä riippumatta asuinkunnastasi. Palvelut tulee järjestää laadukkaasti ja ilman viivytyksiä. Toiminnassa tulee panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan

Turvallisuutesi on tärkeää

Kun tuli on irti, on tapahtunut onnettomuus tai sairauskohtaus, apua on saatava heti. Päättäjien tulee turvata kattava verkosto pelastusasemia ja riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä.

Verot ja kulut eivät saa nousta

Kunnan asukkaan kulut tai verot eivät saa nousta hyvinvointialueuudistuksen myötä. Uuden hallintorakenteen lisäkulut tulee saada ja löytää tehostetun yhteistoiminnan tuomista säästöistä.

Vaaliesite sivu 1
Vaaliesite sivu 1